Rescue Team Finland

Räddningsenheter

Rescue Team Finland erbjuder räddningsenheter med manskap för situationer där större alarmberedskap behövs och regionens räddningsväsende inte har resurser därtill.

• Oljehamnar: mobila pumpstationer, fjärrstyrda vatten/skumkanor med master, tilläggs material för uppfyllande av förnyade standarder.

• Stora publikevenemang med stora folkmassor, som konserter, motorsportsevenemang och olika festivaler kräver ofta lokalt förhöjt alarmberedskap
• Efterbevakning av bränder
• Uthyrning av släckningsfordon, stegbil, pumpar och andra brandredskap