Rescue Team Finland

Palovartiointi

Rescue Team Finland suorittaa palovartiointipalveluja teollisuudelle, varustamoille ja telakoille, pienistä toimeksiannoista mittaviin projekteihin, aina yhtä turvallisesti ja vastuuullisesti.


Toimittuamme yli 20 vuotta alalla, olemme kerryttäneet monipuolisen kokemuksen paloturvallisuudesta erilaisissa teollisissa ympäristöissä, laivojen tulityövartionnit erityisalana.
Palovartionnin lisäksi tarjoamme täydentäviä palveluja kyseisen projektin tarpeiden mukaan, esim. savusukeltajat, tilapäinen teollisuuspalokunta, sammutusautot, palopumput, turvallisuuskoordinaatori tai Easy Washin palveluja.