Rescue Team Finland

Befolkningsskydd

I Finland började befolkningsskydd byggas 1938 i samband med Vinterkriget. År 1955 införde statsrådet ett beslut om att befolkningsskydd skulle byggas mer omfattande i landet. Genom åren har byggnadstekniken och kraven på skydden varierat, men skydden byggs än idag och i Finland har vi i dagens läge omkring fyra miljoner skyddsplatser i skyddsrummen. 

Befolkningsskydden kräver efter byggnationen granskningar och underhåll, för att upprätthålla de i räddningaslagen 379/2011 74§ stadgade tekniska kraven. Med 10 års mellanrum bör i varje befolkningsskydd göras en granskning samt ett täthetsprov, för att säkerställa skicket på skyddet. Det rekommenderas att man årligen gör en mindre service och genomgång, för att skyddet säkert skall hållas i användbart skick.

Rescue Team Finland har med flera års erfarenhet inom området skaffat sig kompetens och ett brett kontaktnät för att hjälpa våra kunder hålla sina befolkningsskydd i lagstadgat skick.

 

Vi erbjuder: - granskningar,

                      - täthetsprov

                      - olika typer av planer för ibruktagning och sanering av befolkningsskydden

                      - mindre restaureringar

                      - införskaffande av material till befolkningsskydden

 

Ta kontakt så håller vi befolkningsskydden i skick tillsammans!