Rescue Team Finland

Industribrandkår

Rescue Team Finland organiserar och upprätthåller förebyggande och operativt brandskydd hos industrier och övriga organisationer som kräver egen brandkår eller tillfälligt förhöjt beredskap.


• Upprätthållande av anstalts- och fabriksbrandkårer
• Tillfällig brandkår vid reparations-, byggnads- och andra projekt med hög risk
• Planering, organisering och ledning av brand- och arbetssäkerhet vid olika projekt